Provozní podmínky

1. AVÍZO.cz je inzertní server, který je provozován společností AVÍZO MEDIA, a.s. (dále jen provozovatel).

2. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru AVÍZO.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit třetí osobu nebo provozovatele.

3. Komerční a soukromá inzerce. Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní (podnikatelský) inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé.

4. Zveřejnění inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu na serveru AVÍZO.cz a v partnerských médiích. Tento souhlas zahrnuje i případné využití inzerátu v rámci propagace serveru AVÍZO.cz.

5. Nezveřejnění, smazání nebo úprava inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny, nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:

  • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje provozovatele,
  • inzeráty, které nejsou v souladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
  • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců,
  • není povolena inzerce prostituce ani platba za inzerci a služby penězi získanými prostitucí nebo ilegální činností.

Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.

6. Pravidla pro vybrané rubriky.

V rubrikách volná místa a brigády nezveřejňujeme inzeráty s nabídkou práce erotického charakteru či se sexuálním kontextem (livechat, práce společnice, tanečnice, hostesky, konzumentky apod.). V nabídkách práce a brigád je nutné jasně uvést náplň práce na inzerované pozici a konkrétní požadavky na případné uchazeče. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, ve kterých tyto informace chybí.

V rubrikách sekce Seznamka nezveřejňujeme telefonní čísla. Inzerenty lze kontaktovat výhradně prostřednictvím odpovědního formuláře, který odesílá odpovědi na ověřenou emailovou adresu inzerenta.

7. Ochrana osobních údajů a autorských práv. Osobní údaje uživatelů  se provozovatel zavazuje zpracovávat v souladu s platnými zákony, s vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů a zásadami používání souborů cookies. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k celé databázi inzerátů na serveru AVÍZO.cz.

8. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru AVÍZO.cz i bez předchozího upozornění uživatele.

9. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu AVÍZO.cz třetím osobám.

10. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru Avízo.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.

11. Obchodní podmínky. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě webové objednávky nebo písemné smlouvy o poskytování služeb na serveru upravují Obchodní podmínky serveru.